Pawel Matyszewski, Magdalena Franczak - Uparta obecnosc

Galeria R5, ul. Raginisa 5, Bialystok


´╗┐