Alicja Karska & Aleksandra Went – Przestrzenne powinności

Galeria Le Guern

red. Bożena Czubak
tekst: Justyna Kowalska
44 strony
język: polski, angielski