Tomek Baran

Projekt zrealizowany dzięki Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska

tekst: Małgorzata Jędrzejczyk

114 stron
język: polski, angielski
projekt graficzny: Kaja Gliwa
ISBN: 978-83-7960-020-5