Alice Gaskon – Torpedo Pinata II / Mówienie Obok / Derailment

Alice Gaskon – Torpedo Pinata II / Mówienie Obok / Derailment
Alice Gaskon – Torpedo Pinata II / Mówienie Obok / Derailment
Alice Gaskon – Torpedo Pinata II / Mówienie Obok / Derailment
Alice Gaskon – Torpedo Pinata II / Mówienie Obok / Derailment

Sformułowanie "mówienie obok" stosowane jest w psychologii na określenie sytuacji, w której pytany odpowiada w sposób niezwiązany z pytaniem, a jedynie w powiązaniu skojarzeniowym. Na wystawie pokazane będą prace będące wynikiem swoistego domina skojarzeń.  Indywidualny świat pokazany w pracach Gaskon  jest  zmysłowy i przerażający zarazem. Przypadkowy i absurdalny, nawiązujący do fetyszu, lęków i wybryków natury, a  czasem także sarkastyczny i dowcipny - świat ten powstał ze skojarzeń i powinien być odbierany poprzez skojarzenia. Na wystawie pokazane będą również prace wideo, które wprowadzają w osobliwy przelot myśli autorki podczas procesu tworzenia. Obrazy Gaskon eksplodują erotyzmem i budują skojarzenia z seksualnością. Nigdy nie są jednoznaczne, stąd wymagają dłuższej obserwacji, po której odkrywa się przed odbiorcą złożony świat emocji i wyobraźni. Świat pokazany w pracach artystki jest ciągle na granicy gdzie jedno wyobrażenie przywołuje na myśl drugie. Oglądane prace zaczynają być osobiste dla samego odbiorcy, gdyż prace artystki stanowią jedynie prowokację do snucia  własnych domysłów.