C.T. Jasper – ERASED

C.T. Jasper – ERASED
C.T. Jasper – ERASED
C.T. Jasper – ERASED
C.T. Jasper – ERASED
C.T. Jasper – ERASED
C.T. Jasper – ERASED

Galeria Le Guern prezentuje drugą indywidualną wystawę Christiana Tomaszewskiego. ERASED jest unikalną interwencją, kontestującą zadania galerii sztuki. Odizolowana od bodźców zewnętrznych, opustoszała przestrzeń stała się miejscem projekcji dwukanałowej instalacji video, w której Tomaszewski dokonał ingerencji w kultowe dzieła światowego kina: Blue Velvet Davida Lyncha oraz Blaszany Bębenek Volkera Schlöndorffa. Z fragmentów oryginalnych filmów zostały usunięte wszystkie postaci. Korytarze, podłogi, otwierające się drzwi, nakryty do posiłku stół stały się pierwszoplanowymi elementami filmów. Przebieg akcji pomagają śledzić pozostawione przez artystę dźwięki tła: stukot, brzdęk, skrzypienie i szelest. Przestrzeń filmów i wystawy łączą się w jedno miejsce, zawieszone między opustoszałym kinem, opuszczonym planem filmowym i galerią.

Sztuka Tomaszewskiego ujawnia zainteresowanie rolą filmowego obrazu, literatury sci-fi, komunistycznych utopii nowoczesności i sztuki awangardowej w kształtowaniu kulturowej wyobraźni. Pracując z istniejącym w świecie potencjałem obrazów, artysta poddaje je przesunięciom i rekonstrukcjom, prowadząc widza po nadrealnej przestrzeni. Pożądanie, przemoc czy podbój kosmosu przybierają w jego sztuce formę wyrafinowanego intelektualnie, tekstowego i cielesnego doświadczenia. Cytując fragment jednej z jego prac, należałoby powiedzieć: The film has been modified from its original version. It has been formatted to fit your limits.


Dokumenty PDF: Christian Tomaszewski – ERASED – Prasa