Simone Ruess – Movement Space

Simone Ruess – Movement Space
Simone Ruess – Movement Space
Simone Ruess – Movement Space
Simone Ruess – Movement Space
Simone Ruess – Movement Space

Movement Space to wieloelementowa instalacja Simone Rueß o ruchu ludzi i przestrzeni wykorzystywanych przez ludzi w tkance miejskiej Warszawy. Obiekty, fotografie, animacje i rysunki, osadzone w popularnych elementach warszawskiego krajobrazu: Ronda Dmowskiego, „patelni” przy Metro Centrum, Dworca Centralnego i Złotych Tarasów, powstały w wyniku obserwacji cyrkulacji tłumu i sposobów wykorzystania przestrzeni. Poszczególne prace artystki przybierają formy abstrakcyjnych kryształów, przestrzennych tuneli, ale także kształty organiczne, bliskie organom anatomicznym czy botanicznym fantazjom, z wielką precyzją dla detalu.


W skali makro, Simone Rueß bada zależności między strukturą urbanistyczną i architekturą a zachowaniem ludzi, świadomie wykorzystując dorobek Oskara Hansena na tym polu. Podobnie jak on, Rueß poświęca uwagę skali mikro, na przykład sposobom poruszania się człowieka w mieszkaniu, „ucieleśnionej architekturze”. Ciało i obecność ludzi jest filtrem, przez który zostaje przepuszczone miasto żelaza, stali, betonu i asfaltu. 


Simone Rueß pochodzi z Niemiec, od trzech lat mieszka w Warszawie.
 Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Wystawa została zorganizowana przy wsparciu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Koprodukcja wystawy: Fundacja 93.